Українська Федерація профспілкових організацій -профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ. УФПО

 

Ukrainian Federation of Trade Union Organisations - Trade Union of Workers of Enterprises with Foreign Investments, Economic Societies, Organisations and Institutions.

 

22.02.2022

Профспілки Києва за стабільний розвиток держави! Профспілки - твій захист, в профспілках - твоя сила! Поки профспілки єдині, вони непереможні! Профспілки за справедливість! Реформи під контроль профспілок! Трудівник - господар України! За гідні робочі місця і заробітну плату! За соціальну державу і гідне життя! Гідна зарплата - шлях до подолання бідності! За безпечну працю і соціальні гарантії! Києву столичний рівень охорони праці! Киянам старшого покоління - особливу увагу і турботу! За розвиток і процвітання Києва! Київ - наш спільний дім! Кияни за сталий розвиток економіки! Києву бути діловою столицею України! Києву бути соціальним і безпечним містом! 2013 рік оголошено Роком боротьби профспілок проти порушень трудових та профспілкових прав!

 

 

 

 

 

Роль профспілок

В кризових умовах роль профспілок значно зросла. В тяжких економічних і соціальних обставинах працівник не здатний захиститись наодинці від свавілля окремих роботодавців, наодинці працівника легше залякати, звільнити, затягати по судах. Тому йому необхідна підтримка з боку профспілокСаме профспілки є надійною і загальновизнаною формою представництва інтересів найманої робочої сили на ринку праці.

 На сьогоднішній день профспілкаєдина надійна опора для найманого працівника і тільки профспілка може реально захистити:
від загрози скорочення;
- незаконного звільнення;
невиплати заробітної плати;
порушення норм праці.

 Профспілки мають достатньо важелів для контролю:
дотримання трудового законодавства;
виконання умов колективних договорів. галузевих. регіональних угод;
дотримання законодавства про охорону праці;
проведення правової експертизи трудових договорів.

 Організації профспілок на галузевому та регіональному рівнях надають спілчанам кваліфіковану, безкоштовну юридичну допомогу, здійснюють представництво і захист прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, представляють інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного права на звернення по захист своїх трудових та соціальних прав до судових органів, а також Міжнародних судах тощо.

 Вступ до профспілок реально захистить Вас від багатьох життєвих негараздів.

ПРОФСПІЛКА ЗАВЖДИ НАЛАШТОВАНА ДОПОМОГТИ ВАМ!

Як створити первинну профспілкову організацію

Якщо на вашому підприємстві немає профспілкової організації, Ви можете її створити.
 Держава забезпечує реалізацію прав громадян на об'єднання у профспілки.
 Первинна профспілкова організація може бути створена в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі незалежно від форми власності та за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.

 Відповідно до ст.6 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” „Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення, без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами”.
  Особи (зокрема роботодавці), які вчиняють перешкоди здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
 Процес створення первинної профспілкової організації складається з певних кроків, які зазначаються в протоколі загальних зборів її засновників.
 Кожен учасник зборів пише заяву до профспілкового комітету про прийняття до профспілки і до бухгалтерії – про перерахування членських профспілкових внесків.
 Для створення первинної профорганізації, її засновники повинні на зборах вирішити ряд питань
порядку денного:
1. Про створення в установі чи підприємстві первинної профспілкової організації.
2. Про затвердження проекту Положення про первинну профспілкову організацію.
3. Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
4. Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
5. Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації.
6. Про клопотання щодо входження первинної профспілкової організації до складу галузевої профспілки миєва.

 До складу об'єднання профспілок, організацій профспілок у миєвіКиївська міська рада профспілок входять 27 організацій галузевих профспілок. Управління організаційної роботи Міськпрофради (тел.279-04-92) порадить Вам до якої галузевої профспілки слід вступити. Кожна галузева профспілка, в свою чергу, обов'язково допоможе Вам провести усі необхідні організаційні заходи по створенню профспілкової організації.
Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили міську галузеву профспілкову організацію про своє приєднання до Профспілки.

 Президія міської галузевої профспілкової організації приймає відповідне рішення про створення первинної профспілкової організації та про постановку її на облік в міську професійну спілку.
 Для підтвердження статусу „Первинноїпрофспілка проходить процедуру легалізації (офіційного визнання) у районному управлінні юстиції миєва за своїм місцезнаходженням вже після початку своєї фактичної діяльності. Інколи таку процедуру можуть іменувати реєстрацією Первинної профспілки, що не змінює суті такої процедури.
 Для легалізації статусу „Первинної профспілкиподаються заява встановленого зразка за підписами засновників, які підлягають нотаріальному посвідченню, та додаються такі документи:

1. Статут Первинної профспілки;
2. Протокол установчих зборів засновників Первинної профспілки з рішенням про затвердження Статуту;
3. Відомості про виборні органи;
4. Відомості про засновників.

 Єдиною законною підставою у відмові в легалізації може бути лише невідповідність положень поданих документів зазначеному Профспілковому статусу. (В такому разі повторними зборами слід затвердити необхідні зміни в статутних документах).
 Відмова районного управління юстиції в миєві в легалізації Профспілки за будь-якими іншими мотивами може бути оскаржена в судовому порядку.

 Зверніть увагу! Відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльностіПрофспілка набуває статусу юридичної особи саме з моменту затвердження Статуту, а не з моменту її державної реєстрації.

                                                                           _____                                                   

УГОДА

про вступ та співпрацю первинної профспілкової організації _____________________________________________________

та Української Федерації профспілкових організацій – профспілки працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ

 

 м.Київ                                                                                                         «___»_________2013 року

                                                                  

         Українська Федерація профспілкових організацій – профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ (далі «Федерація»), в особі Голови Крисюка Олександра Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і первинна профспілкова організація _______________________________________________________________________ (надалі «Первинна профорганізація») в особі Голови профкому(профорганізатора) ______________________________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», з другої сторони(надалі по тексту – «Сторони»), уклали дану угоду про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1Сторони домовилися про співпрацю з метою координації спільних колективних дій, сприянню консолідації профспілкового руху, соціально-економічного захисту законних прав та інтересів своїх членів профспілки в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування , у відносинах із роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

 

ІІ. ПРАВА «ПЕРВИННОЇ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ»

Первинна профспілкова організація має право:

2.1. Самостійно визначати свою організаційну структуру, напрями діяльності, порядок виборів своїх профспілкових органів, створювати об’єднані профспілкові організації для вирішення Статутних завдань.

2.2. Представляти членів профспілки в виборних органах управління «Федерації», обирати своїх делегатів до цих органів і відкликати їх.

2.3. Через своїх представників брати участь у роботі виборних органів «Федерації», здійснювати контроль за їх діяльністю, вносити на їх розгляд свої пропозиції і проекти документів.

2.4. Користуватися інформацією про роботу виборних органів «Федерації».

2.5. Брати участь у заходах, що проводяться «Федерацією», у роботі з’їздів, конференцій, у засіданнях Правління Федерації, семінарів, круглих столів за для сприяння спільній профспілковій діяльності.

2.6. Звертатися до органів управління «Федерації» з будь-яких питань щодо профспілкової діяльності і отримувати відповідні консультації, методичну, практичну та, у необхідних випадках, матеріальну допомогу.

2.7. Письмово звертатися до органів управління «Федерації» з питань оздоровлення членів профспілки та членів їхніх родин у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку, дитячих оздоровчих закладах України, придбання дитячих новорічних подарунків або запрошень на святкування Новорічних та Різдвяних свят.

2.8. Використовувати в своїй практичній роботі досвід інших профспілкових організацій, в тому числі зарубіжних.

2.9. Приймати рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

2.10. Брати участь, використовуючи свої фінансові кошти та майно, в реалізації соціальних програм та інших заходах, що їх проводить «Федерація».

 

ІІІ. ОБОВ`ЯЗКИ «ПЕРВИННОЇ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ»

Первинна профспілкова організація зобов’язується:

  3.1. Виконувати рішення загальних зборів (конференції) профорганізації, рішення Правління Федерації, ревізійної комісії Федерації, рішення інших виборних органів управління Федерації, прийняті у відповідності до цього Статуту.

3.2. Проявляти солідарність у відстоюванні прав і інтересів членів профспілки і членських організацій Федерації.

3.3. Сплачувати членські внески та інші перерахування на статутну діяльність Федерації відповідно до порядку, строків і розмірів, встановлених Статутом Федерації, відповідно до рішення Правління Федерації за №____ від «___»________ 201__року. Розмір внесків Первинної профспілкової організації становить _____________________________ відсотків.

3.4. Оперативно інформувати керівництво та органи Федерації про рішення щодо проведення страйку або іншої масової акції протесту та їх результати для вироблення і здійснення узгоджених заходів.

3.5. Не допускати дій, що підривають авторитет профспілки, перешкоджають здійсненню її статутних функцій, завдають шкоди загальним інтересам профспілки.

3.6. Сприяти виборним органам управління Федерації в переговорах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями.

3.7. Надавати інформацію до Федерації з питань і в терміни, встановлені з’їздом, конференцією та правлінням Федерації.

3.8. Узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення таких дій. Вносити кошти на цільові програми та інші заходи Федерації.

3.9. Інформувати виборні органи управління Федерації про конфлікти, які виникли між первинними профспілковими організаціями, між ними і роботодавцями для вироблення і здійснення узгоджених дій.

3.10. Систематично інформувати своїх членів профспілки про діяльність Федерації, сприяти розвитку профспілкової інформації.

 

ІV. ПРАВА та ОБОВ`ЯЗКИ «ФЕДЕРАЦІЇ».

Федерація зобов’язується:

  4.1. Сприяти підвищенню ефективності діяльності членських організацій, консолідації їх зусиль на захист трудових прав і соціально-економічних інтересів членів профспілки перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями; координувати діяльність первинних профспілкових організацій в реалізації цілей та мети Федерації;

4.2. Висловлювати, відстоювати узгоджену позицію членських організацій щодо соціально-економічної ситуації та суспільно-політичних подій у разі порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, нормами міжнародного права, використовуючи задля цього всі можливі форми і методи профспілкової діяльності, а саме – переговори, домовленості, посередництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, до Міжнародної організації праці, судових органів, в тому числі міжнародних, участь у проведені всеукраїнських конференцій, зборів, пікетування, демонстрацій, мітингів, страйків та інших акцій протесту;

4.3. Сприяти вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів як механізму регулювання соціально-трудових відносин працівників з роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями;

4.4. Організовувати і проводити громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, соціальні стандарти та нормативи, соціальні гарантії та реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

4.5. Домагатися разом із профспілковими ланками забезпечення на підприємствах з іноземними інвестиціями, господарських товариствах, організаціях та установах, незалежно від форм власності:

- права людини на працю і гідну оплату цієї праці;

- проводити переговори, укладати від імені членських організацій угоди з органами державного і господарського управління, асоціаціями господарських товариств та установ, іншими організаціями, які представляють інтереси підприємців, з питань трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

4.6. Вимагати від органів державної влади, органів управління підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, посадових осіб та засновників господарських товариств, інших органів управління, невідкладного вжиття усіх необхідних заходів про відміну, призупинення виконання чи зміну їх управлінських рішень, які обмежують або  порушують законні права та інтереси працівників, або існує загроза порушення таких прав;

4.7. Координувати дії і об’єднувати зусилля з іншими профспілками в сфері захисту колективних прав і інтересів; підтримувати в органах державної влади справедливі та законні вимоги, висунуті членськими організаціями, організовувати мітинги і демонстрації, виступи в засобах масової інформації, використовувати для захисту прав і інтересів працівників інші необхідні та дієві заходи, передбачені законодавством Україні та Європейською Конвенцією про захист прав людини;

4.8. Здійснювати представництво, як представник застрахованих осіб, та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в управлінні загальнообовязковим державним соціальним страхуванням;

4.9. Сприяти культурно-просвітницькій, спортивно-масовій роботі серед членів профспілки і їхніх сімей, розвитку і удосконаленню їх духовних інтересів;

4.10. Брати безпосередню участь в нормо- та законотворчому процесі шляхом внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законів, інших нормативно-правових актів з питань трудових та соціально-економічних відносин, зокрема зайнятості, оплати праці, охорони праці, здоров’я, а також бюджетної та податкової політики, приватизації, реструктуризації, банкрутства підприємств, соціального страхування, забезпечення достатнього життєвого рівня членів профспілки, охорони навколишнього середовища та з інших питань соціального захисту;

4.11. Проводити роботу щодо розширення сфери впливу профспілки через участь в міжнародному профспілковому русі, взаємодію і співробітництво з іншими профспілками, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, державними структурами, тощо, задля досягнення поставлених цілей;

4.12. Бути складовою частиною національного профспілкового руху і брати активну участь у його діяльності, розвивати зв'язки і співробітництво з іншими профспілковими федераціями, об’єднаннями, профцентрами, галузевими профспілками та іншими зацікавленими організаціями, в тому числі зарубіжних країн, вирішувати питання, пов'язані з участю і діяльністю Федерації в міжнародних профспілкових обєднаннях і організаціях;

4.13. Надавати безкоштовно членам профспілки інформаційно-методичну, консультативну, посередницьку, правову та інші види практичної допомоги; організовувати навчання профспілкових кадрів, узагальнювати та поширювати досвід роботи профспілкових організацій; регулярно інформувати членів профспілки про свою діяльність; здійснювати діяльність в сфері медико-соціальної допомоги членам профспілки, охорони їх здоровя, медичну та оздоровчу практику, передбачену чинним законодавством України.

4.14. Утворювати фонд солідарності для надання матеріальної допомоги членам профспілки в необхідних випадках за рішенням Правління Федерації, а також для фінансової підтримки страйкуючих трудових колективів та інших профспілкових акцій, що проводяться за погодженням з Федерацією;

4.15. Активно використовувати різні засоби масової інформації для пропаганди діяльності Федерації в Україні і за її межами.

 

V. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В «ФЕДЕРАЦІЇ»

  5.1. Членство в Федерації припиняється у зв'язку з рішенням первинної профспілкової організації про вихід, на основі рішень, прийнятих загальними зборами понад двох третин голосів присутніх, а також в зв’язку із її саморозпуском чи виключенням.

Письмова заява про вихід із копією протоколу загальних зборів членів профспілки подаються «Федерації» не пізніше двох місяців до дня виходу.

5.2. Первинні профспілкові організації, що здійснюють діяльність, яка суперечить Статуту Федерації, порушили вимоги цього Статуту, права та законні інтереси її членів та інших працівників, допускають грубі порушення вимог чинного законодавства, в своїй діяльності та прийнятті рішень, порушують вимоги Європейської конвенції про права людини, або не сплачують без поважних причин членських внесків на протязі 6(шести) місяців, можуть бути виключені з членів Федерації. Рішення про виключення приймається Правлінням Федерації, за яке проголосувало дві третини її складу. За виключеною організацією зберігається право апелювати до Конференції, З'їзду Федерації. Виключена профспілкова організація не позбавляється права щодо повторного її членства в Федерації після усунення допущенних порушень та відповідного рішення Конференції або З’їзду Федерації.

 

VІ. СТРОК ДІЇ УГОДИ

         6.1. Угода вступає в силу з дня її підписання сторонами і діє безстроково.

         6.2. Припинення цієї угоди  проводиться у випадках і в строки, визначені у п.5.1 та п.5.2 цієї угоди.

 

VІІІ. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

                                   «Федерація»                                                         «Первинна профорганізація»              

                       04053, м.Київ,                                                                 ________________________________

                       вул. Січових Стрільців,21                                                ________________________________         

                      тел../факс(044)287-00-57                                                  ________________________________ 

                      e_mail:ufpo-gov@ukr.net                                                    ________________________________

                      П/р.UA23 305299 00000 26000006204977                         ________________________________

                      в АТ КБ "ПРИВАТБАНК, м.Київ                                     ________________________________

                      Код ЄДРПОУ 14360357                                                 ____________________________

 

 ПІДПИСИ СТОРІН:

         «Федерація»                                                               «Первинна профорганізація»              

 

_________________________                                           _______________________________

 

         

 

Дата последнего изменения этого узла 22.02.2022